M13 | L5-L6 – Structura repetitiva WHILE;  Prelucrarea cifrelor unui număr II

Astăzi vom afla despre:

 • Structura repetitivă cu un numar necunoscut de pasi

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Code Blocks

PROIECTE:

Probleme: https://www.pbinfo.ro/

Lectia 5

 1. Structura WHILE

Numele acestei structuri repetitive provine de faptul că înaintea executării unei instrucțiuni se verifică îndeplinirea unei expresii logice.

Mod de execuție:

 1. Se evaluează Expresie
 2. Dacă Expresie este nenulă:
 • Se execută Instrucțiune;
 • Se reia pasul 1.
 1. Dacă Expresie este nulă, se trece la instrucțiunea de după while.

 1. Exemplu algoritm de prelucrare a cifrelor unui numar

Frecvent se pune problema prelucrării cifrelor unui număr și pentru realizarea acestuia se pune problema separării și analiza individuală a fiecărei cifre dintr-un număr dat. Algoritmul propus va prelucra cifrele numărului dat de la drepta la stânga(adică de la cifra unităților către prima cifră).

Acestă separare se realizează prin împărțiri succesie la 10, unde ultima cifră este restul împărțirii numărului la 10, iar eliminarea ultimei cifre se face determinând câtul împărțirii numărului la 10.

 1. Aplicati:
 2. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se calculeze suma cifrelor impare.
 3. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se determine câte cifre impare conţine numărul dat.
 4. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se calculeze produsul cifrelor pare.
 5. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se calculeze produsul cifrelor impare.
 6. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se determine cifra maximă.

Lectia 6

 1. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se verifice dacă numărul de cifre pare este egal cu numărul de cifre impare.
 2. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se verifice dacă numărul conţine cel puţin o cifră de zero.
 3. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se verifice dacă cifrele numărului sunt în ordine crescătoare de la prima cifră spre ultima.
 4. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se verifice dacă cifrele numărului sunt în ordine descrescătoare de la prima cifră spre ultima.
 5. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se verifice dacă numărul este palindrom (numărul iniţial este egal cu numărul cu cifre inversate).
 6. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se determine dacă toate cifrele sale sunt egale.
 7. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se determine dacă numărul x are toate cifrele egale cu o cifră c, citit de la tastatură.
 8. Se citeşte de la tastatură un număr natural x de cel mult 9 cifre. Se cere să se să se determine cel mai mare număr care se poate obţine prin eliminarea unei cifre din număr(nu se va modifica poziţia cifrelor în număr).