M13 | L4 – Prelucrarea cifrelor unui numar

Astăzi vom afla despre:

  • Descompunerea numerelor folosind operatorul MOD

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Code Blocks

PROIECTE:

Probleme: https://www.pbinfo.ro/

  1. Se citește de la tastatură un număr natural n=abc. Să se determine câte cifre impare conține.
  2. Se citește de la tastatură un număr natural n=abc. Să se stabilească dacă are toate cifrele egale.
  3. Se citește un număr natural n=abcd. Numărați cifrele impare ale lui n.
  4. Se citește un număr natural n=abcd. Să se calculeze suma dintre cifra miilor si cifra zecilor.
  5. Se citește un număr natural n=abcde. Să se verifice dacă suma primelor două cifre este egală cu suma ultimlelor două cifre.
  6. Se citește un număr natural n=abcde. Să se verifice dacă numărul n este palindrom( numărul n este egal cu oglinditul lui).
  7. Se citește un număr natural n=abcde. Calculati suma tuturor cifrelor pare și produsul cifrelor impare.
  8. Se citesc două numere naturale n și m cu exact două cifre fiecare. Să se verifice dacă cele două numere au cifre comune.