M13 | L3 – Algoritmi: Structura alternativa IF

Astăzi vom afla despre:

 • Indetificarea structuri IF si utilizarea ei corecta
 • Ce este un algoritm

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Code Blocks

PROIECTE:

Probleme: https://www.pbinfo.ro/

 1. Algoritmul

este alcătuit dintr-o succesiune de etape, numite paşi, care trebuie parcurse într-o anumită ordine astfel încât plecând de la datele iniţiale ale problemei, într-un timp finit sa ajungem la rezultatul dorit. Algoritmul este noţiunea fundamentală a informaticii.

Etapele rezolvării unei probleme cu ajutorul calculatorului :

 1. Analiza problemei de rezolvat presupune efectuarea următoarelor etape:
 • Citirea şi analiza cu atenţie a enunţului problemei (Ce se cunoaste ?)
 • Înţelegerea şi identificarea rezultatului aşteptat (Ce se cere?)
 • Alegerea strategiei de rezolvare a problemei(Cum rezolv?)
 1. Descrierea în limbaj natural a modului de rezolvare propus
 2. Scrierea codului sursă
 3. Corectarea erorilor
 4. Testarea programului
 1. Structura IF

 1. Aplicatii:

 1. Maximul dintre două numere : Se citesc două numere întregi a şi b. Să se determine valoarea maximă dintre ele.

 

 1. Maximul dintre trei numere: Se citesc trei numere notate a,b și c. Scrieți un algoritm și un program C++ care să afișeze cel mai mare număr citit.
 2. Se citește o valoare naturală, notată n. Să se realizeze un program care va afișa mesajul ”par”, sau ”impar”, în funcție de paritatea numărului dat
 3. Se citesc două numere naturale, notate n și m. Să se realizeze un program care va afișa 1 dacă cele două numere au aceiași paritate, sau 0 altfel.
 4. Se citesc trei numere întregi, notate x, a, b. Scrieți un program care va afișa 1 dacă și numai dacă numărul x este mai mare sau egal decât a și mai mic sau egal decât b, sau 0 altfel.
 5. Se citesc două numere naturale, notate n și m. Să se realizeze un program care va afișa 1 dacă cele două numere sunt consecutive, sau 0 altfel.