M13 | L2 – Variabile si operatori

Astăzi vom afla despre:

 • Operatii matematice in limbajul de programare C++

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Code Blocks

PROIECTE:

Probleme: https://www.pbinfo.ro/

 1. Variabile

În funcție de tipul de informație pe care le memorează, datele, în limbajul C++, se clasifică în:

Date numerice :

 • Naturale: tipurile unsigned short, unsigned int, unsigned long, unsigned long long
 • Întregi: tipurile short, int, long, long long
 • Reale: tipurile float, double

Caractere: tipul char(memorează caractere alfanumerice, semne de punctuație, etc.)

            Logice: tipul bool (are doar două valori: true(adevărat)/false(fals)

 

 1. Operatori aritmetici
 • + adunare
 • – scădere
 • * înmulţire
 • / sau DIV împartire, a/b – daca a şi b sunt două valori întregi determină câtul împartirii(/ sau DIV), dacă a şi b sunt două valori reale. determină rezultatul împărţirii în format de număr real(cu zecimale)
 • % sau MOD determină restul împarţirii a două numere, nu se aplică valorilor reale

 1. Operatori relationari si de egalitate
 • = = este egal
 • < mai mic
 • <= mai mic sau egal
 • > mai mare
 • >= mai mare sau egal
 • != diferit

 1. Operatori logici
 • NOT sau ! negaţie logică
 • AND sau && conjucţie logică(şi logic)
 • OR sau || disjuncţie logică(sau logic)

 1. Operatori de atribuire

Operatorii de atribuire sunt operatori binari care permit modificarea valorii unei variabile. Limbajul C++ are un singur operator de atribuire simplu (=)

 1. Operatori de citire si afisare

Citirea datelor reprezintă operaţia prin care una sau mai multe variabile primesc valori prin introducerea lor de la tastatură.

Ex: cin>>nume_variabila;

Prin afişarea sau scrierea datelor vom întelege operaţia prin care rezultatele obţinute prin prelucrarea datelor de intrare vor fi afişate pe ecranul monitorului.

Ex: cout<<expresie;

 1. Exemplu

Se citesc de la tastatură două numere întregi a şi b. Scrieţi un program care calculează şi afişează pe ecran suma lor.

 

 1. Probleme

https://www.pbinfo.ro/probleme/categorii/6/elemente-de-baza-ale-limbajului-operatori-si-expresii?start=0