Termeni și condiții

ITjunior

Folosirea site-ului https://itjunior.ro/ implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos.

Atelier digital informal: inseamna formarea non-scolara bazata pe furnizarea de servicii de TIC si informatica
desfasurata de catre Scoala IT Junior.
Reprezentant legal: inseamna parintele care are custodie asupra cursantului, sau în lipsa unui astfel de parinte, tutorele cursantului
Contract: se refera la contractul incheiat între reprezentantul legal si Scoala IT Junior, in conformitate cu termenii si conditiile de particiare, in baza carora Școala IT Junior asigura formarea cursantului sub forma unui Atelier digital ales. Reprezentantul legal achita Taxa de Particiare, Scolii IT Junior pentru organizarea si desfasurarea Atelierului digital

1. Dispozitii generale
Termenii si conditiile de mai jos se refera la inscrierile in cadrul site-ului itjunior.ro si participarea la atelierele si evenimentele educationale de IT, din programa. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la atelierele ITJunior.ro, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul în care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa ne contactati la urmatoarul numar de telefon: +40 722 870 576.

Ne rezervam dreptul de a selecta clientii.

In timpul orelor online, nu faceti capturi de ecran sau inregistrari cu participantii. Unele sedinte de curs pot fi inregistrate de catre organizator, insa imaginile nu vor fi facute publice, nu vor fi stocate mai mult de 30 de zile si vor fi folosite exclusiv intern, pentru a ne asigura de calitatea organizarii cursului.

Prin completarea si trimiterea formularului de inscriere ce apare pe itjunior.ro, cursantul se inscrie la atelierele si evenimentele educationale de IT care figureaza in programa si raspunde pentru corectitudinea datelor furnizate de el. Adresa de e-mail sau numarul de telefon indicat gresit atrage dupa sine neinregistrarea inscrierii, dat fiind faptul ca itjunior.ro nu poate contacta cursantul. Formularul de inscriere va fi completat de reprezentantul legal.

Pentru a incheia Contractul, Formularul de inscriere completat va fi transmis de către Reprezentantul Legal, ca declarație a acestuia la Scoala IT Junior prin mijloace electronice, facand clic pe butonul „Trimitere” de pe formularul de inscriere. Inainte de a trimite Formularul de inscriere, Reprezentantul Legal va citi prevederile si Politica de Confidentialitate, Procesare si Protecție a datelor si le va confirma facand clic pe butonul corespunzator. Apasand butonul “Trimite”, Reprezentantul legal ia la cunostinta si accepta termenii si conditiile de Particiare la Curs.

Dupa trimiterea Formularului de Inscriere, IT Junior va trimite un e-mail la adresa de e-mail mentionata in Formularul de Inscriere ca adresa de e-mail a Reprezentantului Legal, confirmand ca a fost primita cererea de Participare la Curs.

Contractul va fi incheiat intre Scoala IT Junior si reprezentantul legal prin trimiterea e-mailului de confirmare in conformitate cu Formularul de Inscriere detaliat in e-mailul de confirmare .
Contractul va fi tratat ca un contract scris; limba in care va fi redactat contractul va fi limba romana.
Contractul poate fi preluat in baza de date a clientilor companiei Keipro Centre SRL.

2. Cum ma inscriu online:
Butonul de inscriere este amplasat in pagina de inscriere a site-ului itjunior.ro. Inainte de a va inscrie, va rugam sa cititi cu atentie detaliile: domeniu, data de incepere (perioada de derulare), frecventa, varsta minima cursant, taxa de curs, loc de desfasurare si numar maxim de locuri la curs (unde este cazul). Pentru a va inscrie la un atelier sau un eveniment al itjunior.ro trebuie sa dati click pe butonul INSCRIE-TE si sa completati campurile care figureaza in mesajul de inscriere.

3. Pretul cursurilor:

Toate preturile afisate pe site https://itjunior.ro/ sunt in RON si, in cazul atelierelor, sunt exprimate per modul (numar total sedinte la cursuri, inclusiv materiale de lucru, unde este cazul) In ceea ce priveste suma exacta a taxei de Particiare la Curs, se vor aplica prevederile Contractului in baza acestor termeni si conditii. Locurile la cursuri si evenimente de pe site-ul itjunior.ro sunt disponibile in limita locurilor existente in sala de curs sau online.

Taxa de particiare se plateste inclusiv pentru ziua absentei de la Atelierul digital (de exemplu, din cauza unei Imbolnaviri), deoarece programul Scolii IT Junior ofera suficiente oportunitati pentru ca elevii sa recupereze partile pierdute din curriculum.

IT Junior poate acorda cursantului o reducere din taxa de particiare la Atelierul digital.

Taxa se achita înainte de inceperea cursului. Facturile se emit pentru fiecare modul in parte si insumeaza numarul de luni efectuate . Toate documentele contabile se elibereaza electronic. Facturile si alte documente electronice emise trebuie trimise ca link sau atasament in mesajele de e-mail trimise la adresa specificata in formularul de inscriere ca adresa de e-mail a Reprezentantului legal.
La detaliile platii se vor include numele complet al cursantului si numarul facturii corespunzatoare. In cazul în care aceste detalii lipsesc sau nu sunt mentionate in mod corect, plata nu va fi recunoscuta de catre Scoala IT Junior.

Sedintele pierdute se vor putea recupera exclusiv din platforma e-learning in format .pdf cu acces gratuit si numai in situatia in care absenta este anuntata cu minim 24 ore inainte de catre parinte/tutore.

4.Modalitati de plata:

Toate platile se efectueaza prin transfer bancar sau prin ordin de plata in contul bancar specificat în factura. Locul la atelier sau eveniment se retine in momentul receptionarii platii in contul firmei.

 5. Conditii de returnare a taxei de curs:

Returnarea taxei de curs se poate face numai daca retragerea (anuntarea in scris a imposibilitatii de a participa la curs /eveniment) este anuntata cel tarziu cu 3 zile inainte de data de incepere/ data evenimentului.

In cazul in care retragerea se face dupa inceperea cursului, suma aferenta taxei de curs nu se returneaza, deoarece locurile la ateliere sunt limitate si taxele reprezinta costurile pentru realizarea atelierelor inclusiv onorariul lectorului si materialele de curs.

6. Durata si incetarea contractului
Contractul inceteaza prin ajungere la termen. Chiar daca contractul inceteaza, anumite drepturi si obligatii, prin natura lor, vor supravietui încetării contractului (de exemplu, utilizarea inregistrarilor). Scoala IT Junior poate rezilia Contractul daca nu reuseste organizarea Atelierului Digital din motive neasteptate. In astfel de cazuri, Scoala IT Junior va rambursa numai taxele de Particiare platite pana la acea data; nu va fi obligat sa plateasca alte sume pentru orice motiv

7. Obligatii:

Pentru a oferi informatii actualizate itjunior.ro va realiza periodic modificari in continutul site-ului, schimbarile referindu-se la informatii despre ateliere, descrieri, poze, preturi etc. Preturile de pe site se pot modifica in functie de costurile aferente unui curs si onorariile lectorilor. itjunior.ro nu este raspunzatoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet, in utilizarea, copierea sau afisarea continutului site-ului declinandu-si de asemenea raspunderea, pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau alte defectiuni tehnice aparute la server.
Cursantul si Reprezentantul legal vor fi informati de catre Scoala IT Junior asupra informatiilor referitoare la Atelierul Digital si asupra oricaror modificari ale termenilor si conditiilor contractuale confirmate prin e-mail trimis la adresa de e-mail a reprezentantului legal inainte de prima zi a Atelierului Dgital.

Pe durata Atelierului DIgital, cursantii vor fi sub supravegherea Scolii IT Junior. In Formularul de
Inscriere, reprezentantul legal va notifica Scoala IT Junior despre orice aspect legat de cursant,
care ar putea afecta supravegherea lui în siguranta, inclusiv, dar fara a se limita la, daca cursantul:
(a) se afla sub tratament medicamentos si / sau trebuie sa se asigure de administrarea medicamentului;
(b) este alergic la orice medicament, mancare sau alte substante, animale, etc;
(c) nu are voie sa faca anumite activitati din orice motiv;
(d) este sensibil la orice aliment sau bautura;
(e) are comportament problematic din motive biologice sau psihologice;
(f) nu are voie să ia parte la orice fel de activităti din orice motiv.
Reprezentantul legal este responsabil pentru pierderile si orice alte dezavantaje care decurg din lipsa notificarii.

8. Politica de confidentialitate:

Itjunior.ro se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu cursantii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia. Firma va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind programa de pe itjunior.ro si a trimiterii prin mail de REMINDERE pentru plata curs si/sau pentru incepere curs, celor inscrisi la respectivul curs.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Keipro Centre S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a firmei cu scopul comunicarii programei de ateliere si a proiectelor educative.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care firma are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

Persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date al persoanei vizate
Persoana vizata va avea dreptul sa obtina o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care o privesc sunt prelucrate sau nu si sa aiba acces la acele date cu caracter personal, inclusiv la urmatoarele informatii:
–          scopul prelucrarii
–          categoriile de date cu caracter personal vizate;
–          destinatarii, in special destinatarii din tari terte;
–          durata preconizata de stocare a datelor cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acelei durate
–          existenta dreptului de a solicita operatorului sa rectifice respectivele date cu caracter personal, sa le stearga sau sa restrictioneze prelucrarea lor sau existenta dreptului de a se opune acelei prelucrari (in mod clar si separat de alte informatii);
–          dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere;
–          in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, sursa acestora;
–          in cazul transferului catre tari terte, de asemenea, masurile de protectie corespunzatoare adoptate.
 

Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizata are dreptul:
–          pentru rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care il/o privesc, fara intarzieri nejustificate,
–          sa obtina completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare
Operatorul va comunica rectificarea datelor cu caracter personal fiecarui destinatar, cu exceptia cazurilor in care acest lucru se dovedeste imposibil sau implica un efort disproportionat de mare.
 

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata va avea dreptul de a sterge datele cu caracter personal care il privesc, din urmatoarele motive:
–          datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
–          persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia s-a efectuat prelucrarea;
–          persoana vizata aduce obiectii prelucrarii;
–          datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
–          datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a se conforma unei obligatii legale;
Operatorul nu este obligat sa stearga datele cu caracter personal daca prelucrarea este necesara:
–          pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare;
–          pentru respectarea unei obligatii legale sau pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public sau in exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
–          din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i), precum si articolul 9 alineatul (3) ale regulamentului);
–          in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri stiintifice sau de cercetare istorica, in scopuri statistice, in masura in care dreptul de stergere a datelor este de natura sa faca imposibila sau sa prejudicieze grav atingerea obiectivelor acelei prelucrari; sau
–          pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in urma unei cereri a persoanei vizate, sa le stearga, tinand cont de tehnologia disponibila si de costul punerii in aplicare, va trebui sa ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii si destinatarii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acestia a oricaror link-uri sau a oricaror copii sau replicari ale datelor cu caracter personal.
 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate in urmatoarele cazuri:
–          exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pe o durata care permite operatorului sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal;
–          prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb restrictionarea utilizarii lor;
–          operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar datele cu caracter personal sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
–          persoana vizata a formulat obiectii cu privire la prelucrarea pe baza unei sarcini efectuate in interesul public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terte parti, pe durata verificarii prin care se stabileste daca motivele legitime ale operatorului sunt superioare celor ale persoanei vizate.
In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal a fost restrictionata, acele date cu caracter personal pot fi doar stocate. Prelucrarea ulterioara este posibila numai:
–          cu acordul persoanei vizate;
–          pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unor revendicari legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice;
–          din motive de interes public al unui Stat Membru.
Operatorul este obligat sa informeze fiecare destinatar despre restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau ar presupune un efort disproportionat de mare.
 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizata are dreptul sa transmita datele cu caracter personal care il privesc de la un operator la altul (in cazul in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic), daca prelucrarea se face pe baza consimtamantului persoanei vizate sau pe baza contractului in cadrul caruia persoana vizata este parte contractanta, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Este imperativ ca transmiterea datelor cu caracter personal sa nu afecteze in mod negativ drepturile si libertatile celorlalti.
Persoana vizata are dreptul sa obtina datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit de calculator.
 

Dreptul de a obiecta

Persoana vizata va avea dreptul sa se opuna, in orice moment, din motive legate de situatia sa specifica, prelucrarii datelor cu caracter personal in scopul:
–          indeplinirii unei sarcini efectuate in interes public sau pentru interesele legitime ale operatorului sau ale tertei parti, inclusiv elaborarea profilurilor;
–          comercializarii directe, inclusiv elaborarea profilurilor, in masura in care este legata de o astfel de comercializare directa (in acest caz datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in scopul comercializarii directe);
–          cercetarii stiintifice sau istorice.

La cererea oricarei persone vizate, Itjunior.ro va asigura acesteia exercitarea drepturilor sale. In vederea exercitarii acestor drepturi, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Keipro Centre SRL, la adresa str. Malva, Nr 35,Sector 3, Bucuresti, in atentia Administratorului.

Cere informații

În cazul în care dorești să ne adresezi o întrebare nu ezită să o faci prin intermediul formularului de contact

Adresa

Piața Amzei nr. 7-15, București