Chat

M5 | L1 – Introducere HTML I

Astăzi vom afla despre:

  • Clase si proprietati

Aplicațiile pe care le vom folosi sunt:

Notepad++; CodePen

PROIECTE:

Finalizare proiect formular

Dimensiuni formular:

Proprietati div-uri:

Proprietati pentru focus input:

Proprietati pentru restul inputurilor:

Proiect final: https://codepen.io/it_junior/pen/RwoeaaL